Economische groei

Maïsmolen en elektriciteit

Het is onze ultieme betrachting om het project volledig zelfbedruipend te maken waarbij de mensen zelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien in alle geledingen van de bevolking 

Met de uitbouw van elektriciteit en een molen zal een grote stap gezet worden tot duurzame ontwikkeling en om meer zelfstandig te worden.  De lokale bevolking is vastberaden om zo de armoede en honger terug te dringen. Het malen van de maïs is een belangrijke activiteit om inkomsten te kunnen genereren. 


De voorbije 11 jaar heeft Chabwino een sterke vertrouwensband opgebouwd met de plaatselijke bevolking: door veel te luisteren, door onze werking af te stemmen op hun noden en door transparant en participatief te werken. Zo bleek dat een maïsmolen en elektriciteit de sleutel vormen voor een onafhankelijker en geleidelijk meer zelfbedruipende werking in een duurzame context.  Het kan ook de commercialisering van het drogen van mango’s en moringa sterk bevorderen. 

 

Elektriciteit bevordert zelfstandigheid

De boeren in Malawi werken met goed gedefinieerde targets en goals aan een business-plan. Het getuigt van hun kracht om de juiste vragen te stellen, antwoorden te zoeken en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame ontwikkeling met langetermijnvisie. Ze versterken de lokale economie én ondersteunen de meest behoevenden door het malen van hun granen aan een zeer voordelige prijs.

Eind 2019 kochten we een goed gelegen lapje grond – met elektriciteit vlakbij – net buiten onze 9 dorpen. In het voorjaar 2020 maakten we alles klaar voor een complex met maïsmolen en -shelter.
Door lock-down tgv de corona wordt alles op de lange baan schuiven. maar in december 2020 krijgen we eindelijk een prijsofferte van de elektriciteitsmaatschappij  Escom.  Begin 2021 lijkt het dat we de werking met de maïsmolen definitief zullen kunnen starten. 

 

De resultaten van het project worden geanalyseerd en zullen leiden tot een evaluatie van onze activiteiten ter plaatse. Dit zal ons helpen om een langetermijnvisie én concrete doelstellingen voor de volgende jaren vast te leggen.