Irrigatie

De voorbije jaren zijn hard geweest voor Malawi, en bij uitbreiding voor gans Afrika. De afgelopen twintig jaar zijn extreme droogte, regenval en overstromingen fors toegenomen. 2015 was een dieptepunt toen El Nino voor een uitzonderlijke droogte en extreme hitte zorgde. Malawi worstelde met een groot voedseltekort en hongersnood. In 2016 riep de overheid zelfs de noodtoestand uit: de oogst was mislukt, duizenden boeren zagen hun investeringen verloren gaan en de voedselschaarste werd chronisch. Dit probleem zal alleen maar erger worden daar de rivieren met oorsprong in de bergplateau’s stilaan opdrogen.

Irrigatie wordt op termijn één van de belangrijkste uitdagingen voor ons project. El Nino is niet gestopt na 2016.

We zijn op zoek gegaan naar irrigatiesystemen die duurzaam, onderhoudsvriendelijk en betaalbaar zijn. Landbouw-irrigatie bevorderen we door het regenwater maximaal te benutten door het installeren van afwatering via collectoren.

In 2012 werd al een eerste voetpomp gekocht om water uit een nabijgelegen rivier te pompen. Intussen zijn er 2 mechanische pompen en is de compound voorzien van dakgoten en collectoren. Aan het schooltje en compound is er drinkbaar water voorzien.

 

Na onderzoek werd het boren van putten en aanschaffen van pompen echter verlaten omwille van de woekerprijzen en ook om op termijn verwoestijning tegen te gaan. Vele systemen werden onderzocht zoals water pompen uit de rivier, graven van waterbekkens, het aanleggen van kanaaltjes, het benutten van de luchtvochtigheid om vocht op te vangen enz…

 

In 2020 kwam er een complex voor een maïsmolen met afwatering en een watercontainer. Ook sanitair en drinkbaar water werd voorzien.