Landbouwondersteuning en educatie

Landbouweducatie realiseren we in samenwerking met facilitators ter plaatse. Continuïteit wordt verzekerd door workshops en onderlinge support te voorzien. Composteren wordt bevorderd en natuurlijke producten worden aangewend om ziektes en ongedierte te bestrijden. Irrigatie wordt ontwikkeld en samen met de boeren wordt gezocht naar nieuwe voedselrijke gewassen die minder waterafhankelijk zijn dan mais.

Er worden initiatieven genomen om het boerenproject verder uit te bouwen.

Om het werk van de bewakers te vereenvoudigen en uit comfort- en veiligheidsoverwegingen bouwt de vzw aan een ommuurde compound (een omheinde leefgemeenschap) rond de eerder geplaatste voedselcontainer. Naast de silo is er op het terrein ook plaats voor een grote vergaderzaal voor de boeren, een materiaalopslagplaats en een kleine ruimte voor de vrijwilligers.

De infrastructuur wordt ook gebruikt voor het drogen van mango's en moringablaadjes

 

The African car

60 stevige fietsen worden mede dankzij een benefiet van Daan Stuyven in het kader van Studio Brussel Music for Life in de dorpen afgeleverd.

De afstand tot de voedselbank is voor sommigen immers problematisch groot en de bagage vaak zwaar.

Ossenwerking

In 2018 wordt gestart met de bouw voor een stal voor ossen. Dit moet het bewerken van de akkers vlotter en sneller laten verlopen. Bedoeling is ondersteuning te geven aan wie het harde werken niet meer alleen aankan.

 

Moringa- en Mangodrogen

​In 2015 werd onder impuls van vrijwilliger Toon Driesen gestart met moringa- en mangodrogen.

Om de voedselschaarste te bestrijden en meteen ook de economische ontwikkeling te verruimen wordt er gestart met het drogen van mango's die in grote mate aanwezig in de dorpen.
Een gebouw werd hiervoor opgetrokken met watervoorziening en een zonnepaneel om het starten met lokale commercialisering mogelijk te maken. 
Het mangoteam bestaande uit 3 personen ondersteunt de gemeenschap door het geven van workshops om het drogen  voor hun eigen huishoudens aan te leren

Moringa is een superplant met veel voedingskwaliteiten. De laatste jaren werden meer van deze  'mirakel'bomen aangepland en de bladeren ervan worden aangewend als voedingssupplement om de ondervoeding te beperken en ontwikkelingsachterstand te voorkomen.

In 2020 wordt er  een zondroger gebouwd. Naast mango zal men ook ander fruit en groenten beginnen drogen en deze lokaal op de markt verhandelen.

 

 

Boomplanting

De rampzalige gevolgen van de extreme ontbossing in Malawi leidt tot een volledige ontwrichting van het ecosysteem met een groot watertekort als gevolg. Waar je nog kon lezen in toeristische gidsen van 6 jaar geleden dat het Zomba-plateau en omgeving heel erg bosrijk is, zie je nu een heel ander beeld. Dagelijks zie je velen de berg aflopen met grote hoeveelheden brandhout op hun hoofd om te verkopen.

Zolang de bevolking niet voldoende inzicht heeft over het verband tussen ontbossing en regen zal dit probleem alleen maar erger worden. Het is de taak van de overheid om haar bevolking te sensibiliseren en deze boskap in te perken!

Ook onze VZW realiseerde een boomplant-project in de dorpen in 2012.

In 2015 werd een moringaboomveld aangelegd.

Stoofjes bouw

Het houtkappen is een grote bedreiging voor Malawi. Anderzijds zijn houtvuurtjes in de dorpen de enige manier om vuur te maken en eten te bereiden. Het traditionele 3 stenenvuur is omgevormd tot een stoofje, die de kooktijd versnelt en het houtverbruik halveert. Bij de ouderen van de voedselbank werden deze stoofjes door het mangoteam geïnstalleerd.