NIEUWS

Beste vrienden van Chabwino,

We hopen dat jullie het goed stellen en al die tijd gespaard zijn gebleven van de corona!? We willen jullie even een update geven over de werking in Malawi, en hoe de COVID-19 crisis aanpak verschilt in Malawi t.o.v. hier.

Wat de voorbije weken binnen België en de gehele wereld heeft plaatsgevonden is ongezien en is bestemd om terecht te komen in de geschiedenisboeken. 2020 zal bekend staan als het jaar van de corona-crisis, maar ook als het jaar van de helden die daarbij een rol hebben gespeeld en eigenlijk zijn we dat allemaal een beetje, daar is geen twijfel aan.

Veel Chabwino-leesplezier! Hou het veilig en omhels wat mooi is,

Karine en het hele Chabwino-team

Corona in Malawi en in België

Toen ik er op 15 februari toekwam in Malawi en de corona voor België nog onbestaande leek, kregen we daar een verplichte temperatuursmeting, moesten we onze handen wassen... en drogen aan WC papier. Voor ons toen nog hilarisch want in België hoefde niks voor niemand, gelijk naar of van welk continent je kwam, zelfs niet toen ik een maand later, 5 dagen voor de lockdown, terugkwam in Zaventem.

Intussen lijkt hier de piek achter de rug te zijn en is het dragen van een mondmasker hier aan het inburgeren en verlangen we dat we terug meer contact kunnen hebben met onze geliefden en om terug meer vrijheid krijgen in ons doen en laten.

In Malawi gaat het er echter iets anders aan toe: gezondheidszorg is er niet of nauwelijks. Er zijn niet een fractie van de preventiemiddelen zoals we die hier kennen. In het gehele land hebben ze zelfs niet het medisch materiaal dat 1 ziekenhuis bij ons heeft. Het triggert de verbeelding dat wij in België meer dan 2000 intensief care bedden en in gans Malawi nog geen 20. Er zijn geen beademingstoestellen, geen zorg met medische apparatuur, geen medische voorraden, geen beschermingsmiddelen.

De lockdown van midden april werd ook verijdeld door protestacties, ook al voorspelde de regering 50000 corona slachtoffers als ze de maatregelen niet zouden toepassen. Uitstel van de maatregelen om het beetje handel dat er in Malawi is te laten doorgaan. De armoede mag niet nog meer toenemen waardoor mensen meer van de toegenomen armoede en honger zouden sterven dan van corona…Enkel de scholen blijven gesloten, ook ons schooltje in Chabwera. Men moet afstand houden van 1 meter als men in groep samenkomt. De kerkdiensten mogen wel doorgaan, markten zijn open.

Op die manier is het leven in onze dorpen niet zo verschillend als voor de corona crisis... men gelooft in God en bidt dat alles goed komt.Realisaties ter plaatse

Het was alweer een beklijvend werkbezoek aan Malawi en we zijn blij te kunnen vaststellen dat het project verder bloeit en dat er heel wat beweegt.

De laatste realisaties op een rij:

De maismolen en elektriciteit:

De maismolen is geïnstalleerd, het gebouw is volledig af, er zijn toiletten, er is watertoevoer en er is afwatering voorzien. Nu is het wachten nog op elektriciteit voor we écht van start

kunnen gaan en de maïsmolen ingezet kan worden. Jammer genoeg is het bedrijf die ons van elektriciteit zou voorzien door de corona-perikelen niet operationeel waardoor we nog veel geduld moeten


uitoefenen.


In het dorp Majanga maakten we een honderdtal kinderen blij met een rugzakje (dank aan Annie voor de vele dagen naaiwerk), een schrift en een pen.De training voor de permacultuur en het imkeren met bijen zijn gestart, er wordt zelf rekening gehouden met de social distancing.


De voedselbank is inmiddels weer gevuld met de mais die de boeren ons afstaan ter compensatie van onze steun. Het koste moeite bij sommigen om dit te realiseren omdat

grondwormen en termieten stukken van de oogst hadden verwoest. Maar zij begrijpen dat hun bijdrage belangrijk is voor de ouderen en zieken van de dorpen.

We hadden geluk met de sprinkhanenplaag, die enkel tot in het noorden van Malawi geraakt is. Er is een zondroger gebouwd.

Naast mango zal men ook ander fruit en groenten beginnen drogen en deze lokaal aan de markt brengen.


Meer dan 1000 moringaboompjes werden verdeeld tijdens de workshops die zijn gegeven door ons mango-moringateam. De moringaboom wordt ook de mirakelboom genoemd en is gemakkelijk te kweken. De bladeren kunnen gegeten worden en zorgen voor een belangrijk voedselsupplement dat de zeer eenzijdige voeding compenseert. Het is wetenschappelijk bewezen dat het een belangrijke aanvulling is bij ondervoeding. Een veel te éénzijdige voeding en ondervoeding zorgen ervoor dat vooral bij kinderen beneden de 3 jaar er een blijvend mentale ontwikkelingsachterstand kan zijn.De schoolwerking Chabwera doet het goed, we gaan op zoek naar een 5de leerkracht. om de kinderen nog meer te kunnen ondersteunen.

Met de 10-tallen ballen die we verdeelden wordt er gevoetbald, handbal gespeeld, gesport. Dit blijft hilarisch hoe gelukkig men hiervan wordt.Goedkeuringen projectvoorstellen

Met enige trots willen we melden dat de deputatie van de Provincie Oost Vlaanderen ons lijvig projectvoorstel ‘Energie voor een duurzame toekomst in Zomba’ goedkeurde na grondige evaluatie op basis van de vooropgestelde criteria, waarbij zowel de kwaliteit van de werking in het land in ontwikkeling als de werking voor internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen gemeten werd. Een grip uit hun beoordeling: “Heel goed onderbouwd project. Wij vinden de inspraak en participatie van de lokale bevolking in dit project erg sterk. Het project biedt de mogelijkheid om de opgezette initiatieven financieel te verzelfstandigen. Ook hier in Oost-Vlaanderen is er een goede werking en worden acties opgezet om het draagvlak te vergroten.

Daarnaast krijgen we via 11.fonds van de 4de pijler ook een subsidie om de werking van de maismolen verder uit te bouwen (vb. opleiding personeel, onderhoud maïsmolen…)Events en toekomst activiteiten

Door de corona-maatregelen werden aantal zaken zijn afgelast (de filmvoorstelling 'Adam en Eva' en een toneelvoorstelling in Kruisem), maar we kunnen ons extra focussen op de verdere toekomst.

Réno Martens zal de dodentocht tvv van Chabwino stappen. De beroemde Bornem dodentocht kan voor 13000 stappers niet doorgaan op 14 augustus, maar Réno stapt (voor de 44ste keer!) een heel bijzondere dodentocht, helemaal in zijn eentje op een zelf uitgetekend parcours . . Meer nieuws over hoe je hem kan steunen volgt!

Hou volgende data alvast vrij:

· 29 januari 2021 Optreden met Kimberly Claeys en pianist op locatie Piano's Maene

· 16 april 2021: Tribute Leonard Cohen in CC te Deinze

Wil jij ons steunen?

We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor de steun, het vertrouwen, de sympathie en vragen om dit zeker verder te zetten, zeker nu in tijden van corona de armoede dubbel dreigt toe te slaan.

Meer info over hoe je kan steunen vind je hier
Hallo iedereen, 

We kregen het leuke nieuws dat de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen ons projectvoorstel heeft goedgekeurd! Met die centjes kunnen we een maismolen aanschaffen en de dorpen een stukje in elektriciteit voorzien! Een grote opsteker dus waar we ontzettend blij mee zijn! Dank u wel Provincie Oost-Vlaanderen! 


Team Chabwino

De laatste twee weken van het werkbezoek verbleef ik in de dorpen zelf, in een

opslagplaats zonder elektriciteit en stromend water. Enkel vier muren en een bed

om in te slapen…voor ons is dit zeer ‘basic’, maar voor de meeste mensen daar is mijn slaapplek in vergelijking met dat van hen een ‘luxeverblijf’.

Eigenlijk ben ik nooit alleen: Overdag is er een bewaker en ‘s nachts zelfs twee.

Soms begrijp ikzelf niet waarvoor dit allemaal nodig is… maar zij zeggen dat het

nodig is om de veiligheid te garanderen. Immers, na het vallen van de nacht, rond

18 u, wordt het stil… je hoort dan nog enkel het geluid van de krekels, de regen

die blijft kletteren op de metalen dakplaten en het zwiepen van de takken van de

bomen. En dan nog een aantal geluiden die niet thuis te brengen zijn en waarbij ik mijn fantasie niet te veel mag loslaten. Ook de Malawezen zelf zijn bang in het donker en zeker op die plaatsen waar er enkel mais en begroeiing staat zonder hutjes… dan loert het gevaar van de armoede extra. ‘s Nachts moeten alle kippen en geiten mee binnen in de hut. Gebeurt dit niet dan zijn die ‘s anderendaags definitief weg… opgegeten of verkocht. Daarom dus dat er twee bewakers ter preventie van diefstal en voor hun eigen veiligheid bij mij zijn.


Overdag hangen er altijd kinderen rond in mijn buurt die komen vragen om een Mpira… een bal. Ik had een paar ballen meegenomen uit België en kon hen

daarmee een groot plezier doen. Een simpele ‘bal’ brengt hier zoveel vreugde en hilariteit teweeg, bij jong en oud.

Zo’n verblijf waar je alleen het basis comfort hebt, zorgt ervoor dat je dichter bij jezelf kan komen… mijn powerbank (met zonnepaneeltje) kon niet laden omdat de zon wegbleef en dan ben je volledig afgesloten van de buitenwereld… wat bevreemdend.


Zij leven nog zoveel dichter bij de natuur, weten dat het ‘s avonds zal regenen,

terwijl het nog stralende zon is in de voormiddag, weten waar ze de krekels

kunnen vinden om ze op eten (hier worden krekels als een lekkernij beschouwd).

Zij verfrissen zich in de beekjes die zich door de vele regen op de wandelpaden

hebben gevormd, zij rennen zo snel als ik kan fietsen door de modder.


Het verblijf in de dorpen maakt in alle geval dat ik volle dagen kon werken tussen en met hen.

Moringaplanten verdelen

Intussen zijn de workshops met toelichting over moringa doorgegaan. De

moringa- of de mirakelboom is hier in de natuur terug te vinden. De mensen kennen de boom wel maar maken er veel te weinig gebruik van.  Het team van het mangodrogen zorgden voor een aantal honderden nieuwe moringaplanten om te verdelen.

Bedoeling om zo moeders aan te zetten de bladeren te gebruiken als voedselsupplement. Het is wetenschappelijk bewezen dat het een belangrijke aanvulling is bij ondervoeding. Een veel te éénzijdige voeding en ondervoeding zorgen ervoor dat vooral bij kinderen beneden de 3 jaar er een blijvend mentale ontwikkelingsachterstand kan zijn. Samen met Danielle, Iris en Nona deden we in de 9 dorpen dit programma waarbij we mikten op moeders met jonge kinderen …. Er werden ook kleren verdeeld voor de kinderen en dat zorgde voor een enorme trekpleister.

Maismolen


En de maismolen is aangekocht ! Plots kwam hier ook de invloed van het

coronavirus zijn tol opeisen… daardoor was de maismolen 100000 MKw (120

euro) duurder sinds de offerte van een paar weken terug.  Nu is het nog wachten

op de escom elektriciteitsaansluiting, wat echter maanden kan duren.

Maar…eens dat is gebeurd hebben ze een nieuwe tool in handen om zelf hun toekomst meer in handen te nemen. Door de komst van de maismolen en de elektriciteit kunnen ze veel meer mais malen dan ze nu kunnen en kunnen ze zelf wat geld verdienen door ook mais van derden te malen. Zij zien het zitten en ondertussen bieden we werk aan nog een paar mensen meer. 


Zonnedroger


Er werd een zonnedroger gebouwd volgens een ontwerp door het VTI in Deinze en dat ziet er perfect uit…. Nu nog uittesten of het zo sneller en beter lukt om

groenten en fruit te drogen. En de facilitator (een soort raadgever) van de

overheid zal onze boeren trainen over permacultuur en toelichting geven over

bijenteelt en quinoa. Het klinkt allemaal mooi en het is allemaal nodig om het hier verder te doen verbeteren.


Honger…het einde in zicht?


Nog een paar moeilijke weken voor de Malawezen en dan kan de eerste mais gedroogd worden. Althans bij de meesten… want bij een paar dorpen zal de oogst niet denderend zijn… Francesco, een jongen van 14 die toch wat Engels kon praten kwam me vandaag vragen of ik kon helpen met eten. Zijn vader is gestorven waardoor zijn moeder alleen instaat voor haar vijf kinderen waarvan hij de oudste is. Hij kan niet naar school omdat het schoolgeld niet kan betaald worden en ze hebben honger want de mais is al een tijdje op. Er is geen nieuwe mais vertelt hij me, omdat met de vele regen de meststoffen zijn weggespoeld en zonder dat groeit de mais niet…. Ik ben hun hutje binnengegaan… inderdaad niks en nog eens niks. Geen eten, geen meubels, geen kippen of geiten en ook geen enkel perspectief om het te laten verbeteren. Eén van de kinderen lag te beven op de grond, het kindje had duidelijk malaria. En op dat moment brak er iets in mij, het werd me allemaal even teveel, totaal onverwacht en onaangekondigd. Op dat moment dacht ik om niet meer te komen tijdens het hongerseizoen… Maar het is niet omdat je het niet ziet dat het er niet is. Het is niet omdat ik oordoppen gebruik dat de geluiden er niet meer zijn. Het is niet omdat ik de ogen sluit en me

omdraai dat de ellende weg is. Zoveel doen en zoveel tekort schieten…. Morgen is een nieuwe dag, wordt er zon voorspeld en heeft de nacht de pijn (hopelijk) verzacht.


‘Laat de zon in jullie hart…

KariniEven voorstellen >

Chabwino betekent "van het goede, gaan voor het goede". We zijn een enthousiaste vzw die zich inzet voor duurzame ontwikkeling in Malawi.

In 9 dorpen in de buurt van Zomba voorzien we onderwijs, landbouwondersteuning, irrigatie en verbeterde watervoorziening, verhoging van de voedselzekerheid en aandacht voor gezondheidszorg.

De eerste steen van dit project werd gelegd in 2010, toen onder de naam van NonProfitBelgium vzw.

  • mail-icon
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Met de steun van >

© 2021 Chabwino vzw