Voedselbank

Het project van Chabwino probeert in 9 dorpen de chronische ondervoeding aan te pakken

De armsten en de kansarmen bereiken we met de voedselbank die jaarlijks 10 ton mais verdeelt tijdens het hongerseizoen van november tot maart.

Medio 2011 wordt de basis gelegd van een Food Community Bank of Voedselbank. Daarbij wordt aan de boeren van, toen 6 en intussen 9 dorpen, maïszaad en meststoffen ter beschikking gesteld in combinatie met een opleiding om hun gronden kwalitatief en efficiënt te bewerken. Methodes van bemesten en composteren worden aangeleerd aan de 54 boeren (de helft vrouwen) en garanderen een maximale opbrengst. Een deel van de oogst geven zij aan de voedselbank. Dit wordt dan tegen lage prijzen verkocht aan de meest behoeftige dorpsbewoners tijdens de jaarlijkse periode van voedseltekort.

Intussen zijn we 11 oogsten verder en maken er een 200-tal mensen gebruik van de voedselbank. We ondersteunen deze mensen met een bijkomend voedselpakket van rijst, thee, suiker en olie, een kledingsstuk of hygiëneproducten.

De 164 schoolgaande kleuters krijgen dagelijks een maaltijd. Dit is meestal een volwaardige maaltijd, zoals bv Likuni Phala op basis van mais en pindanoten, verrijkt met de nodige proteïnen en voedingsstoffen.

Dit heeft een onweerlegbaar positief effect op de gezondheidstoestand van de dorpelingen.