Historiek & Ontstaan

De VZW Chabwino is de voortzetting van alle projecten van de VZW Non Profit Belgium sedert 2010 opgestart in Malawi. Daarnaast is er een onderwijsproject waarbij kinderen van verschillende dorpen opgevangen worden in een opgericht schoolgebouw. Ze krijgen er onderwijs dat er in de eerste plaats op gericht is om zich op sociaal vlak te ontwikkelen en zo mogelijk ook een zekere alfabetisatie te krijgen. Zo krijgen ze de kans om later in te stromen in het reguliere onderwijs.

De VZW Non Profit Belgium ontstond in 2007, nadat diverse teams van zorgvoorzieningen, medische en psychologische hulp verleenden aan de slachtoffers van de tsunami in SriLanka.

Kort na de Tsunami in Zuid-Oost Azië eind 2004 namen de bediendenvakbond LBC/ACV en het Verbond der Verzorgingsinstellingen gezamenlijk initiatief om equipes van gezondheids-en welzijnswerkers naar Sri Lanka te sturen om er de grootste gezondheidsnoden te lenigen. 

Toen de 6 teams eind 2007 teruggekeerd waren werd er besloten  om een VZW op te richten om schooltje op te richten in een thee- plantage in Sri Lanka en daarnaast werd een tehuis voor bejaarden en mentaal gehandicapten gesteund. 

Midden 2009 werd er via een forum van de vierde pijler een oproep voor hulp gelanceerd om binnen een bestaand onderwijsproject YOCE een  project voor gezondheidszorg op te zetten in de regio Sitima in het zuiden van Malawi. Na grondig onderzoek van de regio werd besloten dat structurele voedingstekorten aan de basis lagen van manifeste ondervoeding van de dorpelingen.

Een equipe van Non-Profit Belgium: arts Gunter De Win en 2 verpleegkundigen Jan Foubert en Karine Haerinck trokken voor onderzoek naar zes dorpen in de regio Sitima. Schrijnende armoede, chronische ondervoeding, gebrek aan drinkbaar water, gebrek aan gezondheidszorg in een regio met grote aanwezigheid van malaria en HIV werd vastgesteld.

Teneinde een structurele oplossing te vinden voor het probleem van chronische ondervoeding ontstond er een samenwerkingsverband met Toon Driesen, , die in het kader van zijn opleiding antropologie, gedurende 6 maanden etnografisch veldwerk uitvoerde om ten gronde de oorzaken van armoede en ondervoeding te onderzoeken. Uit zijn vaststellingen werd besloten een voedselbank op te richten. 

Karine Haerinck oprichtster en bezielster van het project, verbleef van augustus 2011 tot maart 2012 in Malawi om de opstart van dit project te realiseren en op te volgen. Momenteel wordt het project door de lokale boeren verder gezet, weliswaar nog steeds onder supervisie van onze VZW Chabwino.

Jaarlijks gaat Karine op werkbezoek om de ontwikkeling binnen het project  te coachen en te sturen.

Pierre Mahy, die sedert 2014 de VZW versterkte en de huidige secretaris en penningmeester is voor Chabwino, ging in 2018 op werkbezoek om irrigatieontwikkeling en de werking met ossen na te gaan..

Het onderwijs in het schooltje in Chabwera  kreeg een flinke duw in de rug door  Kathleen van Lembergen die in 2018 haar 3 maand stage duurzame ontwikkeling deed binnen het project. Educatief en didactisch  materiaal werd voorzien, een moestuin werd aangelegd.

 

Basisvoorwaarde is dat totaalwerking verder vorm krijgt  en gedragen wordt door de lokale bevolking. 

De motor van het project en de beslissingsbevoegdheid van de mensen ter plaatse  gebeurt onder leiding van de plaatselijke coördinator Winnedi Mangwino.

 

Ten slotte wordt ons project eveneens ondersteund door vzw Kontinenten waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Over ons >

Chabwino betekent "van het goede, gaan voor het goede".  We zijn een enthousiaste vzw die zich inzet voor duurzame ontwikkeling in Malawi. 

In 9 dorpen in de buurt van Zomba doen we dit door het voorzien van onderwijs, door  landbouw ondersteuning, door  het verbeteren van watervoorziening, door het verhogen van de  voedselzekerheid en door  aandacht voor gezondheidszorg. 

De eerste steen van dit project werd gelegd in 2010, toen onder de naam van NonProfitBelgium vzw.

  • mail-icon
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Met de steun van >

© 2018 Chabwino vzw