top of page

Ontstaan en Historiek

De VZW Chabwino is de voortzetting van alle projecten die de VZW Non Profit Belgium sedert 2010 in Malawi heeft opgestart. Daarnaast loopt er ook een onderwijsproject waarbij kinderen van verschillende dorpen opgevangen worden in een nieuw opgericht schoolgebouw. Het onderwijs is in de eerste plaats gericht op sociale ontwikkeling en zo mogelijk ook alfabetisering. Zo krijgen ze de kans om later beter in te stromen in het reguliere onderwijs.

 

De VZW Non Profit Belgium is ontstaan in 2007, nadat diverse teams van zorgvoorzieningen, medische en psychologische hulp verleenden aan de slachtoffers van de tsunami in Sri Lanka.

 

Kort na de Tsunami in Zuid-Oost Azië eind 2004 namen de bediendenvakbond LBC/ACV en het Verbond der Verzorgingsinstellingen gezamenlijk initiatief om equipes van gezondheids-en welzijnswerkers naar Sri Lanka te sturen om er de grootste gezondheidsnoden te lenigen.

over ons _ karine.png

Toen de 6 teams eind 2007 terugkeerden werd een VZW opgericht om een schooltje op te starten in een thee-plantage in Sri Lanka en om een tehuis voor bejaarden en mensen met een mentale handicap te ondersteunen.

Midden 2009 werd er via een forum van de vierde pijler een oproep gelanceerd om binnen een bestaand onderwijsproject YOCE ook een project voor gezondheidszorg op te zetten in de regio Sitima in het zuiden van Malawi. Na grondig onderzoek van de regio werd vastgesteld dat structurele voedingstekorten aan de basis lagen van manifeste ondervoeding van de dorpelingen.

 

Een equipe van Non-Profit Belgium met arts Gunter De Win en verpleegkundigen Jan Foubert en Karine Haerinck trokken voor onderzoek naar zes dorpen in de regio Sitima. Schrijnende armoede, chronische ondervoeding, gebrek aan drinkbaar water en gezondheidszorg in een regio met veel malaria en HIV-besmettingen.

 

Om een structurele oplossing te vinden voor de chronische ondervoeding werd samengewerkt met Toon Driesen die, in het kader van zijn opleiding antropologie, gedurende 6 maand etnografisch veldwerk verrichtte om de oorzaken van armoede en ondervoeding te onderzoeken. Uit zijn vaststellingen werd besloten om een voedselbank op te richten.

Karine Haerinck, oprichtster en bezielster van het project, verbleef van augustus 2011 tot maart 2012 in Malawi om het project op te starten. Momenteel wordt het door de lokale boeren verder gezet onder supervisie van onze VZW Chabwino.

 

In 2017 startte de bouw van een schooltje in het dorp Chabwera voor de kleuters. 

 

Jaarlijks gaat Karine op werkbezoek om het project te coachen en te sturen.

Pierre Mahy, onze gewezen secretaris en penningmeester, ging in 2018 op werkbezoek om irrigatieontwikkeling en het werken met ossen na te gaan.

Het onderwijs in het schooltje in Chabwera kreeg een flinke duw in de rug toen Kathleen van Lembergen er in 2018 gedurende 3 maand haar stage duurzame ontwikkeling deed. Er werd educatief en didactisch materiaal voorzien én er werd een moestuin aangelegd.

 

2019 werkt tandarts Christian Beckx en echtgenote Lut een week in onze dorpen waar ze tandbederf behandelen en in het schooltje wordt het tandenpoetsen pgestart.


2020: Een gebouw voor een maïsmolen wordt opgetrokken. Electriciteit zal begin 2021 worden voorzien.

 

Basisvoorwaarde is dat totaalwerking verder vorm krijgt en gedragen wordt door de lokale bevolking. De beslissingen van de mensen ter plaatse gebeuren onder leiding van de plaatselijke coördinator Winnedi Mangwino.

bottom of page