Malawi

Malawi (Zuidoost Afrika), een land in een omarming tussen Tanzania, Zambia en Mozambique is voor velen een blinde vlek op de kaart.

Het Chabwino-project situeert zich in de vlakte van Sitima, nabij de stad Zomba, in Zuiden van Malawi. De andere dorpen die bij het project horen zijn Sumaili, Majanga, Padoko, Nachuma, Chabwera, Nyeliwa en Katchinwe. Zij vallen allemaal onder de autoriteit T.A. Mwambo, één van de 6 traditionele autoriteiten van het Zomba district. De dorpen liggen zo’n 20 km ten Oosten van het centrum van Zomba en een 20-tal km van het Chilwa-meer.

Demografie en bevolking

Met een oppervlakte van 118.484 km² - ongeveer 4 keer groter dan België –  behoort Malawi tot de kleinere Afrikaanse landen. De bevolking groeit snel (+2,75% per jaar) en nu reeds is de kaap van 19 miljoen inwoners overschreden. Als je weet dat 20% van het land bestaat uit meren, dan vormt de bevolkingsaangroei een steeds grotere uitdaging.

De Malawese bevolking bestaat uit heel wat verschillende inheemse etnische groepen: de Chewa, de Nyanja, de Tumbuka, de Yao, de Lomwe, de Sena, de Tonga, de Ngoni en de Ngonde. Daarnaast wonen er ook Aziaten en Europeanen. De belangrijkste inheemse taal is Chichewa, een officiële taal die wordt gesproken door meer dan 57% van de bevolking. Ook Engels is een officiële taal in Malawi. Ongeveer 80% van de bevolking is christelijk. De Rooms-Katholieke Kerk en de Kerk van Centraal-Afrika vormen de grootste christelijke groepen. Anglicanen, baptisten, evangelisten en adventisten zijn er een stuk kleiner in aantal. Ongeveer 13% van de bevolking is moslim. (bron Wikipedia)

De kindersterfte is hoog en de levensverwachting bij de geboorte bedraagt 50 jaar. Net zoals de rest van Afrika heeft Malawi een enorm potentieel aan jonge mensen.

 

​Economie
 

​Op de ranglijst van de armste landen ter wereld is Afrika prominent aanwezig, zo blijkt uit de analyse van Global Finance Magazine.

De ranglijst werd gepubliceerd in februari 2017 en is gebaseerd op gegevens van het Internationaal Monetair Fonds. Het Global Finance Magazine rangschikt op basis van het nationaal inkomen (bruto binnenlands product). Hierbij is gebruik gemaakt van de methode van koopkrachtpariteit (purchasing power parity).

Malawi staat op de 6de plaats met een inkomen per capita van $1.139 en behoort dus tot de armste landen ter wereld. De afwezigheid van grondstoffen (hoewel een aantal mijnbedrijven recent zeldzame aardmetalen ontdekten en bezig zijn met de ontginningsrechten), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op thee- en tabakplantages en de combinatie met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daarbovenop kwam de aidsepidemie die een belangrijk deel van de economisch productieve midden-generatie heeft weggeveegd.

 

De bevoorrechte exportlanden van Malawi zijn:

- België ($159 miljoen)

- Duitsland ($147 miljoen)

- India ($101 miljoen)

- Zuid-Afrika ($75,2miljoen)

- VSA ($72,3 miljoen)

 

De top importlanden zijn:

- Zuid-Afrika ($449 miljoen)

- China ($309 miljoen)

- India ($238 miljoen)

- Verenigde Arabische Emiraten ($236 miljoen)

- Zambia ( $119 miljoen)

(Bron: atlas media, 2017)

grafiek malawi.png

In de grafiek hiernaast zie je dat België, als bevoorrechte partner, vooral ruwe tabak, suiker en thee invoert.

De kwacha is de munteenheid van Malawi. Op dit moment krijg je zo’n 850 kwacha voor één euro, maar de inflatie was de voorbije jaren zeer hoog.

Evoluties

Malawi is gekend voor zijn grote theeplantages in het Zuiden die meestal in handen zijn van Schotse eigenaars. Een andere koloniale erfenis is de maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie geen gelukkige keuze is gezien de lokale omstandigheden. Momenteel wordt ingezet op de omschakeling naar gewassen die betere resultaten opleveren.

Hulpverleners zijn meer en meer bezig met duurzame hulp: niet uitsluitend voedselhulp, maar ook educatie van de bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. De bedeling van aidsmedicatie en aidsremmers loopt steeds beter.

 

Toerisme

Men probeert Malawi – met relatief succes –  ook als toeristische bestemming op de kaart te zetten. De uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden zijn hierbij belangrijke troeven. De spectaculaire 'verhuizing' van 500 olifanten illustreert de inspanningen die men op vlak van toerisme levert.