Malawi

Malawi, een land in een omarming tussen Tanzania, Zambia en Mozambique is voor velen een blinde vlek op de kaart.

Het Chabwino-project  is gelegen in de vlakte van Sitima, nabij de stad Zomba, in Zuiden van Malawi. De andere dorpen die bij het project horen zijn Sumaili, Majanga, Padoko, Nachuma, Chabwera,  Nyeliwa en katchinwe. . Zij vallen allemaal onder de authoriteit T.A. Mwambo, één van de 6 traditionele authoriteiten van het Zomba district. Deze dorpen liggen op zo’n 20 km ten Oosten van het centrum van Zomba en zo’n 20 km van het Chilwa-meer.

Demografische context en bevolkingsgroepen

Met een oppervlakte van 118.484 km², ongeveer 4 keer groter dan België, behoort Malawi tot de kleinere Afrikaanse landen. De bevolking groeit snel ( +2,75%per jaar ) en nu reeds is de 19 miljoen inwoners overschreden. Als je weet dat 20% van het land bestaat uit meren , dan vormt de bevolkingsaangroei een steeds zwaardere uitdaging.

De Malawese bevolking bestaat uit de Chewa, de Nyanja, de Tumbuka, de Yao, de Lomwe, de Sena, de Tonga, de Ngoni en de Ngonde inheemse etnische groepen. Daarnaast wonen er ook Aziaten en Europeanen. De belangrijkste taal van het land is Chichewa, een officiële taal die wordt gesproken door meer dan 57% van de bevolking. Naast de inheemse talen wordt er ook Engels gesproken in Malawi. Dit is er eveneens een officiële taal. Ongeveer 80% van de bevolking is christelijk. De Rooms-Katholieke Kerk en de Kerk van Centraal-Afrika vormen hierin de grootste christelijke groepen. Daarnaast is er ook een klein aantal anglicanen, baptisten, evangelisten en adventisten. Ongeveer 13% van de bevolking is moslim. (bron Wikipedia)

De kindersterfte is hoog en de levensverwachting bij de geboorte ligt op 50,03 jaar. Net zoals in de rest van Afrika heeft Malawi een enorm potentieel aan jonge mensen.

Economische gegevens 

Als we kijken naar de ranglijst van de armste landen ter wereld , dan is Afrika opnieuw prominent aanwezig , zo blijkt uit de analyse van Global Finance Magazine. 

De ranglijst kwam in februari 2017 uit en is gebaseerd op gegevens van het Internationaal Monetair Fonds. Het tijdschrift Global Finance selecteerde landen op basis van het nationaal inkomen (bruto binnenlands product, bbp). Hierbij is gebruik gemaakt van de methode van koopkrachtpariteit (purchasing power parity).

Malawi staat hier op de 6de plaats met een inkomen per capita van $1.139 en behoort dus tot basis armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve midden-generatie heeft weggevaagd.

 

De bevoorrechte exportlanden van Malawi zijn:

- België ($159 miljoen)

- Duitsland ($147 miljoen)

- India ($101 miljoen)

- Zuid-Afrika ($75,2miljoen)

- VSA ($72,3 miljoen) 

 

De top importlanden zijn:

-Zuid-Afrika ($449 miljoen)

- China ($309 miljoen)

- India ($238 miljoen)

- Verenigde Arabische Emiraten ($236 miljoen)

- Zambia ( $119 miljoen)

(Bron: atlas media, 2017) 

In de grafiek hiernaast kan je zien dat België , als bevoorrechte partner, vooral ruwe tabak, suiker en thee invoert.

Malawi is gekend voor zijn grote theeplantages in het Zuiden van het land die meestal in handen zijn van Schotse eigenaars. 

 

Toerisme

Er wordt nu met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten, waarbij met name de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden. De spectaculaire verhuizing van 500 olifanten is daar een goed voorbeeld van. Ook zijn hulpverleners steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. De bedeling van aidsmedicatie en aidsremmers loopt steeds beter. 

Een koloniale erfenis is de bewerkelijke maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie geen bepaald gelukkige keuze is voor de lokale omstandigheden. Momenteel wordt ingezet op de omschakeling naar gewassen die betere resultaten opleveren 

De kwacha is de munteenheid van Malawi. Op dit moment krijg je zo’n 850 kwacha voor één euro, maar de inflatie was zeer hoog .

Over ons >

Chabwino betekent "van het goede, gaan voor het goede".  We zijn een enthousiaste vzw die zich inzet voor duurzame ontwikkeling in Malawi. 

In 9 dorpen in de buurt van Zomba doen we dit door het voorzien van onderwijs, door  landbouw ondersteuning, door  het verbeteren van watervoorziening, door het verhogen van de  voedselzekerheid en door  aandacht voor gezondheidszorg. 

De eerste steen van dit project werd gelegd in 2010, toen onder de naam van NonProfitBelgium vzw.

  • mail-icon
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Met de steun van >

© 2018 Chabwino vzw