NIEUWSUit deze hoop stenen zal binnenkort het nieuwe naaiatelier van Chabwino verrijzen. Daarmee realiseren we een nieuwe stap in de uitbouw van onze werking in Malawi. Het naaiatelier komt er op vraag van de lokale bevolking. Toen Chabwino een naaimachine ter beschikking stelde om mondmaskers te maken in de strijd tegen covid bleek het enthousiasme om er verder mee aan de slag te gaan ontzettend groot. De beslissing om een vervolg te breien - of liever naaien - aan de oorspronkelijk eenmalige actie lag dan ook voor de hand. In het naaiatelier zullen mensen uit de dorpen een opleiding kunnen volgen en zullen er onder meer schooluniformen gemaakt worden. We houden u hier graag verder op de hoogte van de vorderingen van de bouw.

Bijgewerkt: jan 30

Met enige trots kunnen we melden dat de deputatie van de Provincie Oost Vlaanderen ons lijvig projectvoorstel ‘Energie voor een duurzame toekomst in Zomba’ goedkeurde.


Dit gebeurde na grondige evaluatie op basis van de vooropgestelde criteria, waarbij zowel de werking in Malawi als hier bij ons gemeten werd. Een greep uit hun beoordelingsrapport:


“Heel goed onderbouwd project. Wij vinden de inspraak en participatie van de lokale bevolking in dit project erg sterk. Het project biedt de mogelijkheid om de opgezette initiatieven financieel te verzelfstandigen. Ook hier in Oost-Vlaanderen is er een goede werking en worden acties opgezet om het draagvlak te vergroten.”


Daarnaast krijgen we via 11.fonds van de 4de pijler ook een subsidie om de werking van de maismolen verder uit te bouwen!

Dit was een succes door de sfeer alleen al. Gelukkig was er niet enkel de sfeer maar ook een talrijke opkomst. 87 lopers en dan nog een hele groep sympathisanten. Hartelijk dank aan dat fantastisch team van de 12de man die voor Chabwino 1000 euro opleverde.

#duizendmaaldank