Bergen verzet je door elke dag kleine keien te verplaatsen - Jean Vanier

Hallo iedereen,


Eventjes laten weten hoe het hier is want intussen zijn er bijna twee weken verstreken hier in Malawi. Ik ben goed toegekomen met valiezen vol materiaal dat ik vanuit België meekreeg : veel dank aan zovelen voor de steun die kledij, schoolgerief, medicatie…meegeven. Het kan hier allemaal zo goed gebruikt worden.


Verslag eerste weken


Ik ben er onmiddellijk ingevlogen. De eerste dag had ik een meeting met de plaatselijke

overheden, de stamhoofden en verantwoordelijken (mannen én vrouwen) van de dorpen. Dit alles vindt plaats onder een boom en begint en eindigt met een gebed, veel dankwoorden en erkenning en vooral het uiten van hoop dat we ons werk ginds verderzetten. Ze leggen hun plannen voor, wij de onze, en stellen vragen over wat er allemaal in de nabije toekomst zal/kan/mag gebeuren. Het stemt hun gelukkig te horen dat we ook dit jaar hun verder willen steunen.


Maismolen

We bouwen dit jaar een maismolen en voorzien elektriciteit in de dorpen… Een langverwachte droom die in vervulling gaat voor hen. Dit moet hen van een inkomen voorzien en betekent een belangrijke  stap om meer eigenaarschap en meer zelfstandigheid te realiseren.

Maar het is een grotere verantwoordelijkheid en met een opdracht voor hun gemeenschap. We willen een ‘changing team’ maken van onze boeren, duurzame ontwikkeling brengen met meer eigen inbreng en dat zorgt ook wel voor wat spanning. Het belangrijkste is dat ze er blijven op vooruitgaan, en dat is gelukkig het geval.


Schooltje Chabwera

Ik ging ook langs bij het schooltje in Chabwera: echt schattig en hartverwarmend om te zien.