Update mei 2020

Beste vrienden van Chabwino,

We hopen dat jullie het goed stellen en al die tijd gespaard zijn gebleven van de corona!? We willen jullie even een update geven over de werking in Malawi, en hoe de COVID-19 crisis aanpak verschilt in Malawi t.o.v. hier.

Wat de voorbije weken binnen België en de gehele wereld heeft plaatsgevonden is ongezien en is bestemd om terecht te komen in de geschiedenisboeken. 2020 zal bekend staan als het jaar van de corona-crisis, maar ook als het jaar van de helden die daarbij een rol hebben gespeeld en eigenlijk zijn we dat allemaal een beetje, daar is geen twijfel aan.

Veel Chabwino-leesplezier! Hou het veilig en omhels wat mooi is,

Karine en het hele Chabwino-team

Corona in Malawi en in België

Toen ik er op 15 februari toekwam in Malawi en de corona voor België nog onbestaande leek, kregen we daar een verplichte temperatuursmeting, moesten we onze handen wassen... en drogen aan WC papier. Voor ons toen nog hilarisch want in België hoefde niks voor niemand, gelijk naar of van welk continent je kwam, zelfs niet toen ik een maand later, 5 dagen voor de lockdown, terugkwam in Zaventem.

Intussen lijkt hier de piek achter de rug te zijn en is het dragen van een mondmasker hier aan het inburgeren en verlangen we dat we terug meer contact kunnen hebben met onze geliefden en om terug meer vrijheid krijgen in ons doen en laten.

In Malawi gaat het er echter iets anders aan toe: gezondheidszorg is er niet of nauwelijks. Er zijn niet een fractie van de preventiemiddelen zoals we die hier kennen. In het gehele land hebben ze zelfs niet het medisch materiaal dat 1 ziekenhuis bij ons heeft. Het triggert de verbeelding dat wij in België meer dan 2000 intensief care bedden en in gans Malawi nog geen 20. Er zijn geen beademingstoestellen, geen zorg met medische apparatuur, geen medische voorraden, geen beschermingsmiddelen.

De lockdown van midden april werd ook verijdeld door protestacties, ook al voorspelde de regering 50000 corona slachtoffers als ze de maatregelen niet zouden toepassen. Uitstel van de maatregelen om het beetje handel dat er in Malawi is te laten doorgaan. De armoede mag niet nog meer toenemen waardoor mensen meer van de toegenomen armoede en honger zouden sterven dan van corona…Enkel de scholen blijven gesloten, ook ons schooltje in Chabwera. Men moet afstand houden van 1 meter als men in groep samenkomt. De kerkdiensten mogen wel doorgaan, markten zijn open.

Op die manier is het leven in onze dorpen niet zo verschillend als voor de corona crisis... men gelooft in God en bidt dat alles goed komt.Realisaties ter plaatse