Update subsidies Chabwino 2021


  • Provincie Oost-Vlaanderen : subsidie bestemd voor oprichting naaiatelier

  • Stad Gent: erkenning als Gentse vzw en subsidie voor werkingskosten

  • Gemeente Kruisem: subsidie voor de Noord-Zuidwerking

  • 11-fonds 4de Pijler: subsidie voor preventie corona