Overzicht uitgaven werkbezoek 2019

We willen jullie graag een inzicht geven in de uitgaven die we maakten, omdat we transparant willen zijn naar de mensen die ons steunen. Wij hopen dat u zo ook een beter beeld krijgt van waar het geld dat we inzamelen aan besteed wordt en dat we ook in de toekomst op uw steun kunnen blijven rekenen.

De vrijwilligers betalen zelf hun vliegtuigreis en verblijfkosten. Al het ingezamelde geld gaat

rechtstreeks, met inspraak van de lokale bevolking, naar de verschillende projecten ter plaatse.


Dit jaar spendeerden we het geld voornamelijk aan:


Bijstand kwetsbaren

De armsten in de dorpen kregen een kledingstuk: hemd voor de heren, en een chitenge (vouwrok) voor de vrouwen /175 stuks


Ossenproject

Dakgoten en collectoren om de ossen van water te voorzien werden aangekocht

Aankoop ossen, opleiding en training van de boeren om met de ossen te werken

Aankoop werktuigen om te eggen en te ploegen.

Voeders en toezicht voor de dieren


Schooltje Chabwino

 • Aankoop van bankjes en stoelen

 • Aankoop van verf voor de klaslokalen

 • Aankoop van kasten om gerief in op te bergen

 • Aankoop speeltuigen buiten

De capaciteit van de school is toegenomen van 90 naar 165 kinderen:

 • openingsevenement van de school

 • maaltijden werden aangepast

 • bijkomende leerkracht, nu vier in totaal

 • dagwaker in de namiddag die ook moestuin onderhoudt

 • aankoop uniform voor de nachtwakers

 • bijkomend keukengerief, schorten voor koks

De koks en de schoonmakers van het schooltje krijgen nu ook een vrijwilligersbijdrage: 10 personen zijn actief, waarvan dagelijks een 5 tal gedurende 3 u


Schooltje Majanga

 • Aankoop van zitzakken zodat kinderen niet meer op de grond hoeven te zitten

 • A