Permacultuurfestival 2019

Tijdens de kolonisatie van Malawi hebben de Engelsen de maïsmonocultuur geïntroduceerd. Door steeds opnieuw maïs te planten geraakte de grond uitgeput. Om toch eten te hebben werd gebruikgemaakt van kunstmeststoffen. Dit is uiteraard een heel korte termijnvisie want dit verrijkt de grond niet. Bovendien werden die meststoffen zo verschrikkelijk duur dat de boeren niet in staat zijn die aan te schaffen. Dit had voor gevolg dat de maïs er povertjes uitzag en dat er dan ook hongersnood was.

Wij hebben dan die kunstmeststoffen betaald om hongersnood tegen te gaan maar met een duidelijk doel de mensen te leren composteren in de hoop deze kunstmeststoffen af te bouwen.

In 2016 heerste door El Nino een uitgesproken droogte waardoor de maïsoogst werd vernietigd. Het was toen het uitgesproken moment om de boeren diversificatie van gewassen aan te kaarten. Er kwam frequent de opwerping dat wij (de blanken) hen geleerd hebben dat monocultuur beter was en nu komen wij af dat ze moeten diversifiëren. Hoe dan ook de droogte van dat jaar heeft hen voldoende gemotiveerd om tussen hun maïs nu ook andere gewassen te telen. Bij ons laatste bezoek zagen we steeds meer andere teelten en een paar boeren doen nu ook aan veeteelt op heel kleine schaal.

Vermits het klimaat steeds meer grillen vertoont, groeide de idee om permacultuur te introduceren. Permacultuur staat voor “Permanent Agriculture”.

In februari van dit jaar hebben we de boeren een filmpje laten zien over permacultuur zoals die reeds in Malawi op bepaalde plaatsen wordt toegepast. De boeren waren heel verwonderd dat het filmpje aantoonde dat je via permacultuur ook in het droge seizoen kunt oogsten. Tot hiertoe was dat voor hen ondenkbaar.

Nadat ik een cursus permacultuur hier in België heb gevolgd, is het tijd die een kans te geven in Malawi. Mooi in theorie maar niet zo evident in praktijk. Niet iedereen is zomaar bereid zijn maïsteelt op te geven en zeker niet zolang wij de kunstmeststoffen betalen. Het is voor ons essentieel te streven naar de onafhankelijkheid van de boeren en dus een duurzaam beleid na te streven. Een hoofddoel is zeker van die kunstmeststoffen af te geraken want dit is de essentiële struikelblok voor die onafhankelijkheid.

Het filmpje was een eerste stap. Bij de laatste vergadering met de boeren was ook een facilitator aanwezig met heel wat kennis in verband met permacultuur. Hij heeft dan ook de boeren proberen warm maken voor deze methodologie.

Bij mensen in overlevingsmodus is het niet evident een methode aan te kaarten waar ze pas binnen 6-7 jaar de vruchten zullen plukken.

Daarom is het absoluut noodzakelijk verder te zoeken naar middelen om het aan te brengen.

Nu begin juli ging in Kasteel Nieuwenhove te St Truiden het permacultuurfestival door.

Deze 3daagse bestond uit een tiental workshops per halve dag. Er werd gevraagd op voorhand een keuze te maken. Per halve dag kon je maximum 2 workshops vervoegen. Bij het raadplegen van het programma, geldt zeker “Kiezen is verliezen”.


Ik heb volgende keuzes gemaakt :

- Natuurlijk bijen houden

- Een zonnedroger bouwen

- Het nut van luis en distel

- Permacultuur in een ander klimaat

- Kinderen en permacultuur

- Insectensafari


Daarbuiten waren ook rondleidingen in het permacultuurproject op het domein van het kasteel en diverse begeleide wandelingen over geneeskrachtige en magische planten.

Een korte samenvatting van de activiteiten die in de toekomst deel kunnen uitmaken van ons landbouw- en onderwijsproject.