Werkbezoek Malawi 2019

Bijgewerkt op: 1 apr. 2019

Ons werkbezoek begon met de culturele rituelen. Dus een hele reeks vergaderingen.

Beginnen met de CBO (het controle-orgaan van de overheid). Deze organisatie moet eerst op de hoogte gebracht worden van onze komst en wenst te weten wat wij allemaal gaan ondernemen. Wij hebben van die gelegenheid gebruikgemaakt om ook de chiefs uit te nodigen. Zo hebben de belangrijkste instanties de kans gekregen om opmerkingen te maken. Wij hebben de tandarts geïntroduceerd, ons ossenproject voorgesteld en de routinewerking bevestigd.Vervolgens kwam een vergadering met het uitvoerend comité van de boeren. Daarop volgde een samenkomst met de boeren.

Dan kwam in een volgend luik, een vergadering met het schoolcomité in Chabwera.

Voor een eerste dag was die toch mooi druk.

Pierre had beslist om voortaan in de dorpen te logeren wat wil zeggen dat hij de verplichting had zich bij de chief van Padoko te melden. De chief blijft verantwoordelijk voor de mensen die op zijn grondgebied verblijven. Hem er niet van verwittigen kan ernstige gevolgen hebben. Indien hij niet op de hoogte werd gesteld, kan hij iedere hulp bij eventuele ernstige problemen weigeren.

Zo zijn alle verplichtingen vervult en kan er ’s anderendaags gestart worden met het echte werk.


Wat werd er in de komende dagen en weken allemaal in het werk gesteld?


  • Starten van de tandenzorg

Vermits er geen elektriciteit noch drinkbaar water voorzien is, kan de tandenzorg zich beperken tot preventie en de slechtste tanden verwijderen.

Gedurende hun verblijf werdener per dag ongeveer 26 consultaties afgewerkt.

De preventie werd vooral ondernomen in het schooltje waar de kinderen wordt geleerd hoe ze hun tanden moeten poetsen. Met een groot gebit en tandenborstel heeft de tandarts een demonstratie gegeven. Vervolgens kregen alle kinderen een eigen tandenborstel en een beker en mochten ze zelf even tonen hoe ze het deden.  • Bezoek aan de minstbedeelden

Zoals bij ieder werkbezoek, gingen we rond in de dorpen om de ouderen, wezen, weduwen…even een hart onder de riem te steken en ze een steuntje in de rug te geven. Dit jaar, op aanvraag van de mensen zelf, gaven we een hemd aan de mannen en een chitenge (een kledingstuk dat rond het middel geknoopt wordt) aan de vrouwen. Vermits we niet elk jaar iedereen persoonlijk kunnen bezoeken, zijn er 3 dorpen waar dat wel gebeurt en in de 6 andere dorpen worden de ze in groep bezocht. Om de drie jaar krijgen de armsten van een bepaald dorp een persoonlijk bezoekje. Dit jaar waren het Mwala, Njeriwa en Katingwe.
  • De voedselbank

De boeren hebben op onze komst gewacht om de laatste voedselbedeling aan de armsten uit te voeren. Bij het openen van bepaalde zakken, kwam men tot de vaststelling dat “weavels” (kleine kevers die zich met maïs voeden) lelijk hadden huisgehouden. In sommige zakken was de maïs herleid tot poeder. Hoe dan ook werd alles gemengd en iedereen was blij een nieuwe reserve te hebben. Wij hebben dan beslist om een facilitator (mensen van overheid die de boeren moeten bijstaan) te laten komen om meer uitleg te geven over de verschillende plagen die momenteel heersen en hoe die kunnen aangepakt worden.  • Ossenproject

Reeds verleden jaar werd dit project aan de boeren voorgesteld. Ze hebben er een jaar kunnen over nadenken en dit jaar werd het project gelanceerd. Een ossenfacilitator kwam uitleg geven over het houden en werken met ossen. Daarna was het een vragenuurtje. Wij vroegen of ze het nog zien zitten en iedereen was enthousiast. Toen kwam de vraag hoeveel de boeren bereid waren hiervoor te betalen. Heel veel verontwaardigde opmerkingen. Een andere facilitator die dan aanwezig was, nam het woord en heeft de boeren laten inzien dat delen in de kosten onvermijdelijk is. Er werd voorgesteld 5000MKW te betalen om een veld te ploegen. Zoals naar goede gewoonte werd er afgeboden en per slot van rekening werd er akkoord gegaan voor 3000 MKW. Waarvan 1000 MKW voor de boer die de ossen ment, 1000 MKW voor de boer die de ploeg bestuurten 1000 MKW voor het project. In elk dorp wordt door de chief 1 boer aangeduid die dan de opleiding kan volgen. 1 boer van de CBO kan ook deelnemen. Dus 10 boeren volgen de opleiding. 1 persoon zal ook de ossen moeten verzorgen. De stal is reeds gebouwd en er is een watervoorziening van 15000 liter water want elke os drinkt ongeveer 50 liter per dag.  • School Chabwera

Verleden jaar stond er één klaslokaal en gezien de enorme stijging van het aantal kinderen, hadden we de aannemer opdracht gegeven om een tweede klaslokaal, een gaanderij en een keuken toe te voegen. Wij hadden deze uitbreiding nog niet gezien maar waren wel heel aangenaam verrast.
Dit jaar kwam dan ook de vraag om een officiële opening van de school met overhandiging van de sleutels aan het schoolcomité te sponseren.

Het was een feest waar iedereen van ver weg wou bij zijn. Zelfs vertegenwoordigers van de overheid kwamen een woordje plaatsen. Er werd veel gespeecht, gedanst en gegeten. Zelf een DJ met een batterij kwam het feest opluisteren met wat muziek. Ook djembés en alle kinderen en vrouwen dansten mee.  • Nieuwe t-shirts

Alle boeren kregen ook een t-shirt met het nieuwe logo van Chabwino, waar ze heel blij mee waren.

De boeren zelf hadden reeds op eigen initiatief de stickers op de fietsen veranderd.  • Mango-Moringa team

Het mango en moringa-team blijft als een hecht team samenwerken. In het laatste jaar hebben ze 4 klanten die regelmatig zakjes gedroogde mango’s afnemen. Wanneer we alle kosten samentellen en de verkoop ernaast leggen, zien we een duidelijke vooruitgang. Alle gedroogde mango’s zijn nog niet verkocht en ze hopen een break even te bereiken. Indien dit waar is zou dat een reuze resultaat zijn. We hebben hen voorgesteld om het Mango-team compleet onafhankelijk te laten functioneren. Dit wil zeggen wij betalen niets meer maar de winst mogen ze onder elkaar verdelen. Dit voorstel kwam voor hen wel heel onverwacht en het enthousiasme van zijn resultaten was wel wat geluwd.

Zij zijn ook tot de vaststelling gekomen dat mango’s die teveel tijd nodig hebben gehad om te drogen door een tijdelijk gebrek aan zon, een donkere kleur kregen en dus moeilijker te verkopen waren. De kwaliteit lijkt dezelfde maar het aspect speelt hen parten. De prijs van die mango’s wordt verlaagd om ze toch aan de man te brengen.

De nieuwe verpakkingen van de mango’s dragen nu ook ons nieuw logo.

Wat Moringa betreft, die krijgen ze momenteel moeilijk verkocht. Dit niettegenstaande het opstellen van een flyer met alle kwaliteiten van Moringapoeder. In 1 centrum pogen ze nu Moringa meer op de voorgrond te brengen door de flyers te verdelen.


  • Permacultuur

Sedert de grote droogte van 2015, zijn er steeds meer boeren afgestapt van de maïsmonocultuur. Men ziet steeds meer andere groenten tussen de maïs staan zoals, bonen, casava, pompoenen, okra, erwten en pinda’s. Dit jaar waren ook banaanbomen te merken, midden in het maïsveld. Dit is een geruststellende factor indien we met permacultuur (permanent Agriculture) willen starten. Pieter, een jong element die zich graag wil inzetten voor Chabwino, heeft wat opzoekingswerk gedaan in verband met permacultuur en heeft een filmpje gevonden dat in Malawi werd opgenomen en waarin Chichewa wordt gesproken. Dus alle elementen zijn aanwezig om de boeren te overtuigen. Onze coördinator heeft het filmpje vooraf bekeken en was heel aangenaam verrast dat er blijkbaar in het droge seizoen ook kan geoogst worden. Tot hier toe bleek dat onmogelijk. Dus tijdens de vergadering met de boeren werd dat filmpje vertoont.


Zij die het zien zitten kunnen er nu aan beginnen maar wij beschouwen onze interventie als een aanzet. Het is de bedoeling 2 jonge mensen vanuit België die reeds een permacultuurcursus achter de rug hebben, naar Malawi te sturen om eens de verschillende reeds bestaande permacultuurprojecten te bezoeken en om een synthese te maken aan methodes en plantenkeuzes. Deze kunnen dan geïnitieerd worden bij de boeren die het avontuur willen aangaan, zelf op te starten.


  • Rijstoogst

Verleden jaar kregen de boeren die graag rijst zouden telen, rijstzaden en meststoffen. In tegenpartij moesten ze 50kg rijst afgeven. Dit jaar was de vraag van de boeren, wat er met die zak rijst gaat gebeuren. Ofwel gaat die in de voedselbank zoals de maïs ofwel mogen ze er business mee doen. Wij hebben ervoor geopteerd hen business ermee te laten doen door de zakken in de container te stapelen en wanneer de prijs van de rijst hoog staat, te verkopen. Dat geld komt dan op de rekening van Chabwino en dan kunnen ze het volgende seizoen daarmee nieuwe zaden en meststoffen kopen.


  • Verkiezingen van nieuw comité

Om de drie jaar is het uitvoerend comité verkiesbaar. Dus dit jaar mochten de chiefs uit elk dorp 2 mensen aanduiden om in het comité te zetelen. Uit dit comité wordt dan gestemd om het uitvoerend comité aan te stellen. Het uitvoerend comité bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een vice-secretaris en dan nog een schatbewaarder. Na de verkiezingen bleef dezelfde voorzitter aan het roer, een nieuwe vice-voorzitter, dezelfde secretaris maar de vorige schatbewaarder is vice-secretaris geworden en de schatbewaarder is een vrouw afkomstig uit de CBO (controle-orgaan van de overheid).

Naar aanleiding van deze verkiezingen hebben we een gesprek gehad met de secretaris en een lid van het gewone comité


Op het einde van ons bezoek kregen we een tiental avocado’s als geschenk omdat we een inspanning deden om te weten wat bij de boeren leeft. Ook omdat wij kennis meebrengen waar ze als boeren zinvol mee aan de slag kunnen. We hebben hem ook zaden van Belgische pompoenen gegeven waarmee hij mag experimenteren en waarvan we graag van hem dan verslag krijgen.

Bij de verkiezingen voor het comité van de boeren werd hij in zijn dorp voorgedragen als lid van het nieuwe comité. Hij heeft zich ook kandidaat gesteld om in het uitvoerend comité te zetelen. Hij kwam een paar stemmen te kort om verkozen te worden maar hij is een waardevol persoon die we graag stimuleren om zich verder in te zetten en zo binnen drie jaar opnieuw zijn kans te wagen.


Diezelfde boer kwam bij ons met de vraag : “Indien je 2 zonen hebt en aan één ervan geef je een vis en de andere geef je een vislijn, wie komt er het best van af?”

Eens boeren zo beginnen na te denken, weet je dat ze stilaan rijp zijn om met eigen vleugels te vliegen.


Dit werkbezoek was voor mij een buitengewone openbaring


Pierre