Werkbezoek Malawi 2019

Bijgewerkt op: 1 apr 2019

Ons werkbezoek begon met de culturele rituelen. Dus een hele reeks vergaderingen.

Beginnen met de CBO (het controle-orgaan van de overheid). Deze organisatie moet eerst op de hoogte gebracht worden van onze komst en wenst te weten wat wij allemaal gaan ondernemen. Wij hebben van die gelegenheid gebruikgemaakt om ook de chiefs uit te nodigen. Zo hebben de belangrijkste instanties de kans gekregen om opmerkingen te maken. Wij hebben de tandarts geïntroduceerd, ons ossenproject voorgesteld en de routinewerking bevestigd.Vervolgens kwam een vergadering met het uitvoerend comité van de boeren. Daarop volgde een samenkomst met de boeren.

Dan kwam in een volgend luik, een vergadering met het schoolcomité in Chabwera.

Voor een eerste dag was die toch mooi druk.

Pierre had beslist om voortaan in de dorpen te logeren wat wil zeggen dat hij de verplichting had zich bij de chief van Padoko te melden. De chief blijft verantwoordelijk voor de mensen die op zijn grondgebied verblijven. Hem er niet van verwittigen kan ernstige gevolgen hebben. Indien hij niet op de hoogte werd gesteld, kan hij iedere hulp bij eventuele ernstige problemen weigeren.

Zo zijn alle verplichtingen vervult en kan er ’s anderendaags gestart worden met het echte werk.


Wat werd er in de komende dagen en weken allemaal in het werk gesteld?


  • Starten van de tandenzorg

Vermits er geen elektriciteit noch drinkbaar water voorzien is, kan de tandenzorg zich beperken tot preventie en de slechtste tanden verwijderen.

Gedurende hun verblijf werdener per dag ongeveer 26 consultaties afgewerkt.

De preventie werd vooral ondernomen in het schooltje waar de kinderen wordt geleerd hoe ze hun tanden moeten poetsen. Met een groot gebit en tandenborstel heeft de tandarts een demonstratie gegeven. Vervolgens kregen alle kinderen een eigen tandenborstel en een beker en mochten ze zelf even tonen hoe ze het deden.  • Bezoek aan de minstbedeelden

Zoals bij ieder werkbezoek, gingen we rond in de dorpen om de ouderen, wezen, weduwen…even een hart onder de riem te steken en ze een steuntje in de rug